Hva er OBS?

Hva er OBS ?

Open Brodcast Software (OBS) er et gratisprogram får å kunne streame videoer og lage TV produksjoner.

Det finnes masse gode videoer på Youtube for å forstå og lære OBS.

OBS består av scener, som er det du viser til de som skal se på sendinga de.

Hver scene kan ha mange kilder (sources). Dette kan være kameraer, tekst, sider fra internett eller mikrofoner.

Du kan dele kilder mellom scener, slik at du f.eks har samme mikrofon om du ser på kamera 1 eller kamera 2, men du trenger ikke.

Du kan se sende dette live til facebook, youtube, eller andre steder.

Eksempel setup

Du har 3 kamera, 2 stk på banen og 1 i en intervjusone.

Da kan man koble headsettmikrofonen og poengstilling til å vises på banekameraene, mens du har bare en håndholdt mikrofonen til intervjukameraet, der har du ikke med poengstillingen eller headsetmicen.

results for ""

    No results matching ""