Hvordan legger man inn nettbasert overlay i OBS?

Si at du har fått en nettadresse som du vil legge inn som overlay i OBS.

Her bruker vi et eksempel fra scoreboard-plugingen vår, og vi bruker følgende adresse: http://volleystream.no/scoreboard?matchId=dragvoll.

 • Først så må du åpne OBS.

OBS Studio

 • Under Sources, klikk på "+"-tegnet, som er nederst til venstre.

OBS Sources

 • Klikk deretter på BrowserSource.

OBS Add Browser Source

 • Lag en ny source, og gi den et valgfritt navn. Vi har her kalt den "Overlay".

OBS New Browser Source

 • I feltet "URL", fyll inn adressen du har fått.
 • I feltet "Width", fyll inn 1280.
 • I feltet "Height", fyll inn 720.
 • I feltet "FPS", fyll inn 30 hvis du streamer i 30FPS eller 60 hvis du streamer i 60FPS.

OBS browser source settings

 • Klikk på OK.

Nå skal overlayet være klar til bruk i OBS.

results for ""

  No results matching ""