Hva er en stream overlay?

En stream overlay er noe du legger over videoen på streamen, for å gi ekstra informasjon til seerne.

Eksempler på stream overlay:

  • Poengstilling
  • Startoppstilling
  • Kampstatistikk
  • Presentasjon av spillere
  • Informasjon om kommentatorer

Det er hovedsakelig to kategorier av overlays:

  • OBS's innebygde overlay-elementer
  • Nettbasert overlay

OBS's innebygde overlay-elementer

I OBS kan du legge inn bilder og tekst, som du kan legge oppå streamen.

For å vise stillinga kan man for eksempel la OBS lese fra gitte tekstfiler på maskinen din, og endre disse tekstfilene underveis i kampen.

Det er en enkel løsning, men blir fort vanskelig å bruke om du skal gjøre noe mer enn å oppdatere stillinga i kampen. Vi anbefaler heller å bruke nettbasert overlay.

Nettbasert overlay

At en overlay er nettbasert vil si at det i prinsippet er en nettside som vi legger over streamen.

Dette gjør at man kan legge en overlay over streamen èn gang, og deretter bruke et kontroll-panel for å bestemme hva som vises på streamen. Dette kan styres fra en pc, tablet eller mobil.

Vårt mål er at nettbaserte overlays skal være enkelt å legge inn i OBS, og enkelt for deg som streamer å bruke.

results for ""

    No results matching ""